Parkeren

Gratis parkeren

In de directe omgeving van de Bantsiliek kan gratis geparkeerd worden.

Volg hiervoor de P bij de locatie.

Volg voor nog een parkeeroptie de P op de rotonde bij de Bantsiliek naar
het desbetreffende parkeerterrein.